Jaký vliv má CO2 na produktivitu zaměstnanců?

Studie, jež se zaměřila na vliv C02 na produktivitu, ukázala, že vysoká koncentrace CO2 na pracovišti má negativní vliv na zaměstnance. Pokud je tedy na pracovišti vysoká koncentrace C02, může se zaměstnancům snížit jejich produktivita a také může dojít k poklesu kognitivních schopností. Studie dále ukazuje, že zvládání náročných úkolů při vysoké koncentraci CO2 se stává mnohem těžší a v tomto případě může docházet k chybným rozhodnutím, které mohou způsobit v krajních případech fatální následky. 

Jak dokáže zaměstnance ovlivnit vysoká koncentrace C02?

Podle studie existují dva hlavní následky špatné koncentrace CO2. Nejprve může snížit produktivitu a dále kognitivní schopnosti zaměstnanců. Studie, jež byla provedena Národním institutem enviromentálních zdravotních věd, zjistila, že při vysokých koncentracích C02 se náročné úkoly a krizové situace stávají pro zaměstnance složitější a těžce zvládatelnější, z čehož může vyplývat, že při vysoké koncentraci CO2 mohou zaměstnanci snadněji dojít k chybným rozhodnutím, které mohou způsobit neblahé následky. 

Britská studie naměřila 15% pokles kognitivních schopností, když koncentrace CO2 dosahovala 950 ppm (částic na milion), avšak při 1400 ppm došlo dokonce k 50% poklesu kognitivních schopností. Dále pak výzkum společnosti Lawrence Berkeley Labs zjistil, že extrémně vysoká koncentrace C02 dokáže negativně ovlivnit celkový výkon zaměstnanců a souhlasí s ostatními studiemi, že kognitivní schopnosti mohou být ovlivněny vysokou koncentrací CO2. Ideální koncentrace CO2 byla podle průzkumu při 600 ppm. Společnost, která vedla průzkum, dodala, že na pracovištích často koncentrace CO2 přesahuje 1000 ppm, a někdy dokonce i 3000 ppm.

Jaká je ideální koncentrace C02 a jak bychom ji mohli regulovat?

Příliš větrání plýtvá energii, avšak málo často dokáže negativně ovlivnit produktivitu a kognitivní schopnosti zaměstnanců. Jaká je tedy ideální koncentrace CO2? Společnost, která vedla na toto téma průzkum, zjistila, že ideální koncentrace C02 je okolo 600 ppm. Při ní je prý nejmenší pokles produktivity a kognitivních dovedností. A jak je to s náklady? Pokud se na pracovišti přiměřeně větrá a měří se pravidelně CO2, může společnost ušetřit na nákladech na jednoho zaměstnance až 90 eur ročně, což u velkých firem mohou být i miliony eur ročně.

Jak můžeme regulovat koncentraci CO2? Jako ideální řešení může být Luftio, které dokáže měřit nejenom koncentraci CO2, ale i teplotu, vlhkost a tlak vzduchu, čímž může přispět ke zlepšení ovzduší na pracovištích, produktivity a kognitivních schopností zaměstnanců. Navzdory drobným nejasnostem se všechny studie shodují v tom, že koncentrace CO2 by se na pracovištích neměla přehlížet, protože produktivita a kognitivní schopnosti jsou pro pracoviště, zaměstnance a zaměstnavatele nezanedbatelné věci, které by se v žádném případě neměly ignorovat.