Řešení pro celou Vaši firmu

Ať už se ho rozhodnete zapojit do všech kanceláří nebo jen do pár konferenčních místností, bude Luftio vyhodnocovat data, ukáže kde máte špatné ovzduší a navrhne řešení.

Group 831

Mobilní aplikace

Aplikaci budou používat primárně Vaši zaměstnanci. Každý bude mít v telefonu údaje o svém Luftio, které je v jeho konkrétní kanceláři. Díky němu bude moci pravidelně větrat, když se podmínky pro práci zhorší.

Webový dashboard

Webový dashboard je tu pro zaměstnavatele. Ten v něm vidí statistiky ze všech Luftio ve firmě. Na základě toho může vyhodnocovat, ve kterých místnostech je vzduch horší než v jiných.

Co měříme

Teplota

Vlhkost

CO2

Těkavé látky

Tlak

Jak se data vyhodnocují?

Náš senzor měří koncentraci oxidu uhličitého, tedy CO2, vlhkost, teplotu, tlak vzduchu a VOC - těkavé organické látky. Systém vyhodnocuje naměřená data jednotlivých aspektů a vypočítává celkovou kvalitu vzduchu v procentech.

Jak Vás motivuje?

Ve chvíli, kdy se vzduch zhoršuje, se krabička zbarvuje ze zelené do žluté až červené barvy. To Vám signalizuje, že si máte vyvětrat. Upomíná Vás ale i jinak, například pomocí zpráv a různých gamifikačních prvků v aplikaci.

Co z toho plyne pro Vaši firmu?

Pokud vše funguje, tak jak má, Vaši zaměstnanci si udržují vysokou kvalitu vzduchu a jsou tak zdravější a produktivnější. Navíc jim to také přináší pocit čistoty a bezpečí.