Jak dokáže ovlivnit teplota v místnosti Vaši produktivitu?

Průzkum CareerBuilder prokázal, že teplota na pracovišti dokáže ovlivnit produktivitu zaměstnanců. Do průzkumu bylo zapojeno 4285 zaměstnanců na plný úvazek z USA. Téměř čtvrtina zúčastněných uvádí, že pokud jsou na pracovišti, kde panují přes den vysoké teploty, těžko se jim soustředí a klesá jejich produktivita. Naopak téměř pětina zúčastněných uvádí to stejné tvrzení o pracovištích, kde se přes den drží velmi nízké teploty. 

Jak dokáže teplota na pracovišti ovlivnit produktivitu zaměstnanců?

Průzkum, který byl proveden společností CareerBuilder v roce 2009, ukázal, že pokud je na pracovišti příliš vysoká nebo nízká teplota, dokáže nemile ovlivnit produktivitu zaměstnanců. „Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit produktivitu na pracovišti,“ uvedla viceprezidentka společnosti CareerBuilder Rosemary Haefnerová. Mezi ně může například patřit zmiňovaná teplota na pracovištích. 

Další poznatky z průzkumu, který probíhal od 20. srpna do 9. září 2009, ukázaly, že 27 % zaměstnanců si stěžovalo na příliš vysoké teploty na pracovišti. Dalších 19 % uvedlo, že se na jejich pracovišti drží příliš nízké teploty a hůře se jim soustředí. Avšak 54 % zaměstnanců bylo spokojeno s teplotou na jejich pracovišti. Podle studie od vědců z Helsinki University of Technology se produktivita na pracovišti zvyšuje při teplotách 21 °C až 22 °C. Nejvíce produktivní jsou podle studie zaměstnanci, u kterých se na pracovišti drží teplota na 22 °C. 

Negativní vliv teploty na produktivitu a jak přistupovat ke zlepšení teplotních podmínek na pracovišti

Studie Cornell University, provedená v roce 2004, zjistila, že zaměstnanci, kterým panují na pracovištích nízké teploty, dělají více chyb a zvyšují náklady na zaměstnance o 10 %. Studie také zjistila, že počet chyb zaměstnance klesá o 44 %, když teplota na pracovišti vzroste z 20 °C na 25 °C. „Výsledky naší studie naznačují, že zvýšení teploty na komfortní teplotu šetří zaměstnavatelům v průměru 42 Kč na zaměstnance na hodinu,“ uvedl profesor Cornell University Alan Hedge. Americká studie také dokázala, že pokud je tělo vystaveno díky svému pracovišti 37 °C, dochází k vysokému poklesu produktivity a zvýšení stresu, jež je zapříčiněno teplem. 

Jak by měli zaměstnavatelé přistupovat k zaměstnancům, když se na jejich pracovištích drží příliš vysoké či nízké teploty? Pokud se přes den na pracovišti drží vysoké tepoty, není špatné pořídit klimatizaci či jiné ochlazovací systémy. S tím, zda a případně kolik čističek vzduchu nebo například klimatizací potřebujete, Vám může pomoci naše firma s inovativním zařízením Luftio. Kdybyste ale na investice do chladících/čistících zařízení těžce sháněli finance, tak je vhodné přemístit zaměstnance na jiné pracoviště nebo jim umožnit pravidelné přestávky a doporučit jim nosit volné a lehké oblečení. Když víte, že na Vašem pracovišti panují nízké teploty, noste více vrstev oblečení a snažte se v každém případě domluvit se zaměstnavatelem na lepších podmínkách na pracovišti. Diskutujte o problému i s ostatními zaměstnanci a zjistěte, co by se případně dalo dělat.

PLACEHOLDER_image1