Jak dokáže vlhkost v místnosti ovlivnit Vaši produktivitu?

Úroveň vlhkosti dokáže ovlivnit produktivitu zaměstnanců na pracovišti, stejně jako například teplota na pracovišti. Vysoká vlhkost se uvádí od 50 %, zatímco nízká je daná od 30 %. Z toho vyplývá, že ideální vlhkost vzduchu v místnosti se pohybuje okolo 40 %. Pokud se na pracovišti dlouhodobě drží vysoká vlhkost, může přinášet řadu nepříjemných účinků, které mohou v nejhorších případech způsobit vážné plicní infekce zaměstnanců. Stejně i příliš nízká vlhkost může způsobit nežádoucí komplikace.

Jaký má vliv na zaměstnance vysoká a nízká vlhkost?

Bylo prokázáno, že vlhkost na pracovišti dokáže ovlivnit produktivitu zaměstnanců. Podle vědců se ideální vlhkost pohybuje okolo 40 %. Vysoká vlhkost se udává od 50 % a nízká do 30 %. Pokud se dlouhodobě drží vysoká vlhkost na pracovišti, může způsobit několik nepříjemných komplikací. Jako jednou z nich se uvádí zvýšený výskyt a růst plísní, které mohou být pro člověka nebezpečné, protože dráždí oči a kůži. Dokonce mohou zapříčinit vznik závažné plicní infekce. Dále je vysoká vlhkost ideálním prostředím pro roztoče, kteří mohou u některých lidí vyvolat alergické a astmatické reakce. Nakonec se zaměstnanci mohou díky vysoké vlhkosti cítit malátní nebo unavení a díky tomu jim klesá produktivita. 

A co dokáže způsobit příliš nízká vlhkost na pracovišti? Je pravda, že nízká vlhkost dokáže způsobit méně závažné komplikace než vysoká vlhkost, ale i tak ji není dobré podceňovat, protože může u zaměstnanců způsobit bolesti očí, sucho v krku či bolesti hlavy. Někdy je i příčinou svědění kůže, vyrážky či kašle a rýmy u zaměstnanců, z čehož vyplývá, že zaměstnanci, kteří jsou vystaveni denně nízké vlhkosti na pracovišti, jsou více náchylní vůči nemocem a jsou logicky méně produktivní.

Jaká je ideální vlhkost vzduchu a jak ji můžeme regulovat?

Vlhkost má zásadní vliv na vnímání teploty na pracovišti. Mění se v závislosti na denních aktivitách, ročních obdobích, větráním na pracovištích a dalších. Víme, že příliš vysoká vlhkost způsobuje častější výskyt plísní a nízká vlhkost může zapříčinit větší náchylnost k nemocím jako například ke chřipce, což potvrdila nedávná studie od vědců z Yale University. Její regulace může přispět k snížení nákladů na zaměstnance a zároveň může zvýšit komfort a produktivitu Vašich zaměstnanců. 

Jak bychom mohli vlhkost vzduchu regulovat, abychom se pohybovali okolo doporučených 40 % vlhkosti vzduchu a byli co nejvíce produktivní? Známým a dobrým regulátorem vlhkosti vzduchu je klimatizace. Zde je ale i dobrým řešením Luftio, což je systém, který dokáže měřit nejen vlhkost vzduchu, ale i teplotu, C02 a tlak vzduchu. Díky němu budete produktivnější, zdravější a šťastnější! Může totiž odhalit potřebu častější ventilace či zlepšení úrovně vlhkosti vzduchu, čímž přispěje ke zlepšení Vašeho ovzduší na pracovišti.