Dům, který nejen energii spotřebovává, ale i vyrábí

Ještě méně energeticky náročný jak pasivní a nízkoenergetický dům se schopností výroby energie z obnovitelných zdrojů. Tím vším se může pyšnit nulový dům. Topné soustavy není v nulových domech třeba, jelikož díky zmiňovaným zařízením a své konstrukci nespotřebuje více než 5 kWh/m2 tepla ročně. Pokud je stavba správně provedena a má dostatečné množství zařízení, které produkují energii, může docílit toho, že výroba energie domu se vyrovná spotřebě energie. Navíc nulový dům je často vyzdvihován i díky lepšímu zdraví, které může nabídnout, protože má schopnost eliminovat vysokou vlhkost a s tím spojené komplikace!

Jak nulový dům získává a hospodaří s energiemi?

Dalším typem energeticky úsporných budov jsou nulové domy. Už samotný název nám napovídá, že roční spotřeba tepla těchto domů se pohybuje blízko nuly, a to pod hranicí 5 kWh/m2. Jak je ale možné, aby roční spotřeba tepla domu byla tak nízká? Je to zejména díky moderním technologiích, jako je třeba kogenerační jednotka nebo solární panely, které energii z obnovitelných zdrojů produkují. Kogenerační jednotka využívá odpadní teplo, s čímž topí a ohřívá užitkovou vodu v nulových domech. Je dokonce dvakrát účinnější než oddělená výroba elektřiny a tepla.

 

Nulový dům, tak jako pasivní dům, využívá tepelných zisků budovy z oken, kterými prochází sluneční záření a zisků z obyvatel, zvířat či přístrojů, které vyzařují tepelnou energii. Aby to vše mohlo fungovat, je pro nulový dům zásadní provedení stavby. Musí být precizní a každičký malý detail perfektní. Značnou roli hraje samotné umístění stavby na pozemku, tvar domu, orientace vzhledem k Slunci, konstrukční systém a volba materiálu. Avšak bez tepelné izolace, kvalitních oken a dveří, vzduchotěsnosti a rekuperaci (řízená výměna vzduchu) by si nulový dům ani neškrtl. 

Budova, která bere ohled na přírodu a Vaše zdraví

Energeticky úsporné budovy jsou díky všem jejich přínosům nazývány jako budoucnost moderní architektury. Není tomu ani divu, protože po stránce ekonomické a ekologické jsou z dlouhodobého hlediska opravdu výhodné. Vzhledem k jejich energetické nenáročnosti nepotřebujete v nulovém domě topnou soustavu, jelikož nulový dům spotřebuje nanejvýš 5 kWh/m2 tepla ročně. Můžete však i docílit toho, že nulový dům vyrobí dostatek energie, která pokryje veškeré jeho náklady. Jelikož nulový dům vyrábí energii z obnovitelných zdrojů, je ekologicky nezávadný.

 

 

Díky použitým moderním technologiím, jako je rekuperace a s tím spojená filtrace, eliminuje nulový dům vysokou vlhkost, která může snížit výkon pracujících. V této době, kdy trávíme skoro 90 % času uvnitř, bychom na tenhle fakt měli obzvláště dbát. Avšak nejen na něj, neboť vysoká vlhkost není jediným škůdcem na produktivitě a zdraví lidí. Je to i vysoká teplota, koncentrace CO2 a VOC. Je až zarážející, že mnoho lidí si ani nedokáže představit, jak moc nás tyto složky vzduchu dennodenně ovlivňují. Právě proto vzniklo Luftio. Zařízení, které jednotlivé složky měří, vyhodnocuje a radí, jak a kdy větrat a co dělat pro lepší vzduch u Vás na pracovišti nebo doma. 

Stavba nulového domu je zatím velice zdlouhavý a složitý procesem, protože díky všem nutnostem, které nulový dům vyžaduje, je jeho stavba umožněna jen v některých lokalitách za použití moderních technologií. Musí být uzpůsobena zeměpisné šířce a je možná jen za správného umístění domů vzhledem k světovým stranám. Proto jsou zatím tyto stavby experimentální, a to i z důvodu vysoké nákladnosti na stavbu nulového domu.