Jak dokáže VOC ovlivnit Vaši produktivitu?

Kvalita ovzduší na pracovišti má nemalý podíl na produktivitě a zdraví zaměstnanců. Je sice pravdou, že určitým látkám, které znečišťují prostředí, se nevyhneme, ale jiným, zpravidla nejvíce nebezpečným, se dá do určité míry vyhnout. Například VOC, jinými slovy těkavým organickým látkám. A co jsou vlastně zač? Jsou to přirozeně vyskytující chemikálie, které mohou mít nejen negativní vliv na produktivitu, ale i na zdraví zaměstnanců. A jak VOC regulovat? Zaměřte se na produkty bez VOC, větrejte a není také od věci si pořídit Luftio, na regulování kvality ovzduší, které pak zlepší vaši produktivitu a zdraví. 

              Co je to VOC a jaký může mít vliv na člověka?

VOC, jinými slovy těkavé organické látky, jsou přirozeně vyskytující chemikálie, do kterých se řadí formaldehyd a benzen. Nachází se v kobercích, čalouněních, barvách, osvěžovačích vzduchu, čistících prostředcích, no zkrátka řečeno skoro na každém pracovišti a domácnosti. I když se tyto látky převážně nachází v přírodě, jejich dopad na člověka, uzavřeného v místnosti, může být zdrcující. Při vysoké koncentraci těchto látek v ovzduší, mohou přivodit zaměstnancům vážné zdravotní komplikace.  

Mezi nejběžnější a nejméně vážnější patří podráždění, ale mezi závažnější patří rakovina, poškození jater, ledvin a centrální nervové soustavy. Nejhorší ale na tom je, že většina lidí o VOC neví. Studie, která se zaměřila vliv VOC na produktivitu, ukázala, že když zaměstnanci pracují v neznečištěném a regulovaném ovzduší, tak se lépe rozhodují, jsou více produktivní, mají lepší schopnost plánovat, vymýšlet strategie, a především zvládat každodenní stres. To jsou přece dovednosti, které firma potřebuje od zaměstnanců, aby byla co nejvíce úspěšná, no ne?

Jak můžeme regulovat VOC v ovzduší?

Je pravdou, že se VOC nikdy úplně nevyhneme, protože se nachází ve většině domácích a kancelářských potřeb. Kromě toho může být přenesen zvenčí oblečením zaměstnanců. Avšak všechno, co jsem zde zmínila, se dá do určité míry omezit. Za prvé tedy určete zdroj VOC ve vašem ovzduší. Většina produktů, která je hrozbou pro vaše ovzduší, je tímto označena. Snažte se tedy tyto produkty využívat venku nebo v dobře větraném prostoru. Dále omezte jejich zbytečné nakupování a když by to bez nich nešlo, skladujte je na dobře větraných místech.

 

Jak můžeme zjistit, že se vysoká koncentrace VOC nachází v našem ovzduší? Žijeme v moderní době, a tak technologie na regulaci ovzduší a produktivity není jen pouhý sen. Ideálním řešením je tedy v tomto případě Luftio, které dokáže změřit nejen VOC, ale i vlhkost, teplotu, CO2 a tlak vzduchu, které dokáží za svých špatných podmínek znečistit vzduch. Díky němu bude vaše práce kvalitnější a vy produktivnější a zdravější!