Mají roušky a respirátory vliv na naše zdraví?

Kromě jejich nesporných výhod, co se ochrany před nákazou COVID-19 týče, se již od stanovení pravidla o povinném nošení roušek a respirátorů objevovaly spekulace, jestli nemají roušky a respirátory negativní vliv na naše zdraví. Nejčastěji se zabývaly škodlivostí zpátky vdechovaného oxidu uhličitého a poklesem produktivity a kognitivních schopností během pracovní činnosti. Co je ale na tom pravdy?

Dennodenní nošení roušek, respirátorů a jeho účinky na naše zdraví

I přes nesporné výhody roušek a respirátorů proti COVID-19, články a příspěvky na sociálních sítích neustále diskutují o jejich negativním vlivu na naše zdraví. Co je ale na tom pravdy? Měli bychom se obávat?

Tak si to vezmeme od začátku. Vzduch se skládá ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku, vzácných plynů a 0,04 % oxidu uhličitého. Ve vydechovaném vzduchu je 78 % dusíku, 17 % kyslíku,  4 % oxidu uhličitého, 1 % vodní páry a vzácných plynů. Jedná se o výsledek procesu dýchání, kdy si plíce vezmou kyslík a odeberou odpadní látku CO2.

 

Již od stanovení pravidla o povinném nošení roušek a respirátorů se začala šířit vlna dezinformací, že roušky a respirátory škodí na zdraví. Zdroje uváděly, že se při opakovaném vdechnutí vydechnutého oxidu uhličitého zvyšuje koncentrace CO2 v krvi, jež může vést ke krajním příznakům hyperkapnie. Avšak tohle tvrzení jim odborníci rychle vyvrátili. A to z důvodu velikosti molekuly CO2, neboť molekula CO2 je opravdu velmi malá. Je mnohem menší než prostor mezi vlákny roušek či respirátorů. Úkolem roušky je zachycovat hleny a kapénky slin, které jsou mnohonásobně větší, takže faktu, že kvůli roušce budete trpět závratěmi nebo ospalostí vážně nehrozí. Protože kdyby tomu tak bylo, většina pracovníků a zdravotníků by nebylo schopno v práci fungovat. Je sice pravda, že někomu rouška nemusí být zrovna příjemná, ale opravdu není z důvodu vysoké koncentrace CO2  zdraví škodlivá. 

Dávejte si ale pozor. Vydechované hleny, nečistoty a patogeny se v roušce/respirátoru zachycují a kvůli vlhkému a teplému prostředí se uvnitř hojně množí. Pokud si dostatečně často neměníme respirátor nebo roušku, přivádíme si tyto nečistoty a patogeny do těla zpět. Proto je velmi důležité si měnit roušku a respirátor.

Roušky 3

"Roušky a respirátory mají vliv na naši produktivitu"

Kvůli zhoršení pandemické situace se nosí roušky a respirátory i na pracovištích. Jakou to má ale dohru s celkovou produktivitou zaměstnanců?

Jak všichni víme, roušky a respirátory zabraňují do určité míry vstupu viru do našeho těla. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jestli mají mimo pozitivního i negativní vliv? Nošení ochranné masky je mnohým z nás nepříjemné kvůli neustálému zamlžování brýlí nebo špatnému dýchání. Rouška či respirátor zakrývá spodní část obličeje a kvůli tomu “filtruje” vyjadřování některých emocí, které mohou hrát v komunikaci důležitou roli. Co ale mnozí neví, dlouhodobé nošení roušky nebo respirátoru ovlivňuje kognitivní funkce (paměť, soustředění, komunikace, učení, myšlení) a produktivitu.

 

Rouška nebo respirátor je připomínkou celé koronavirové pandemie, která zasáhla každého z nás a měla dopad na naši psychiku. Kvůli pandemii nebylo spoustu hezkých akcí, mohlo se nám dokonce i stát, že jsme ztratili někoho blízkého. Tohle vše má vliv na zvládání každodenních emocí. Jelikož čím méně jsme emočně stabilní, tím hůře jsme soustředění, intelektuálně schopní, výkonní a celkově přicházíme o schopnosti kognitivních funkcí. Říká se tomu “vyčerpání ega”.  

 

Proto je nesmírně důležité o této problematice hovořit a pochopit, proč dochází k poklesu produktivity, a snažit se celou situaci řešit. Na produktivitu a kognitivní funkce má dopad i ovzduší, které se na našem pracovišti nachází. Jak si pamatujeme z pandemických pravidel, pro zastavení šíření viru je klíčové pravidelné větrání místnosti. U poklesu produktivity a kognitivních schopností je to takřka to samé, akorát s rozdílem, že se musíte starat i o složky vzduchu jako je vlhkost, tlak, teplota, CO2, VOC. S tímto Vám může pomoci Luftio, které jednotlivé složky vzduchu měří a vyhodnocuje. Díky tomu je Vám zařízení schopno poradit, co dělat pro zdravější vzduch