Nízkoenergetický dům: energeticky úsporná budova, šetrná k přírodě a Vašemu zdraví

Energeticky úsporné budovy dělíme do čtyř seskupení, a to na nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové domy. Rozlišují se podle energetické náročnosti, čím je myšlena spotřeba energie při provozu. Dnes se budeme věnovat nízkoenergetickým budovám a životu v nich. Někteří z Vás se možná ptají, kdy a za jakých podmínek je budova označena za nízkoenergetickou. Pojďme se tedy podívat na nízkoenergetický dům zblízka a pojďme i zjistit, co vše umí a jak Vám může usnadnit život. 

Dům, který je budoucností moderní architektury a prospěšný pro jeho obyvatele

Nízkoenergetický dům, dům s nízkými náklady na vytápění a celkové energie. Říkejte si mu, jak Vám přijde vhod, ale v podstatě se jedná o to samé. Aby mohla být stavba označena za nízkoenergetickou, nesmí její roční spotřeba tepla přesahovat 50 kWh na 1 m2. Pro srovnání u staveb  ze 70 – 80. let  minulého století je roční spotřeba tepla více než 200 kWh na m2, a to často z důvodu špatného nebo chybějícího zateplení, nevhodné izolaci či zastaralému topnému systému. Navíc pokud tyto budovy neprošly rekonstrukcí, jsou častým zdrojem vysokých emisí.

 

Ale i moderní zděné domy jsou oproti těm z minulého století více energeticky úspornější (80 – 140 kWh na 1m2 za rok), avšak i ty se nevyrovnají energeticky úsporným budovám, a to z mnoha důvodů. U nízkoenergetických domů hraje roli nejen izolace a systém vytápění, ale i způsob větrání. U běžných domů lze zpravidla větrat jen okny, což způsobuje velké tepelné ztráty. Aby nízkoenergetická budova dokázala větrat jinak než okny, nesmí být pochyb o tom, že je opravdu precizně provedená, i když se to na první pohled nemusí zdát. Materiálem se sice od běžného domu neliší, ale svou konstrukcí a architektonickým řešením. Tyto budovy často vycházejí z principu kvalitní izolace a omezení tepelných mostů, kde cirkulace vzduchu je řízená a využívaná k rekuperaci tepla. 

Život, práce a zdraví v nízkoenergetickém domě
Jak je na tom z ekologického a ekonomického hlediska?

Rekuperace tepla funguje na principu dvojího požadavku, a to že přivádí čerstvý vzduch zvenčí a zároveň brání ztrátě tepla větráním. Zařízení neboli rekuperační jednotka využívá tepla odváděného vzduchu k ohřátí chladného venkovního vzduchu. V létě to funguje opačně, a to že odváděný vzduch ochlazuje teplý vzduch zvenčí. Důležité je i zmínit výměník, který se stará o předávání tepla a udržuje požadovanou teplotu a čerstvý vzduch. U běžných domů se při hodinovém větrání ztratí v průměru 50 – 75 % tepla, které je nutno přivést zpět. Tímto dokáže nízkoenergetický dům ušetřit spoustu peněz za topení. Avšak co život a práce v něm?

Z pohledu zaměstnance či celkově obyvatele jsou nízkoenergetické domy díky použitým procesům a technologiím, jako například filtrace a větrací systém v domě nebo využití sluníčka a jeho pozitivního vlivu na zdraví, prospěšné pro náš život. Eliminují nežádoucí vlhkost a s tím spojenou tvorbu plísní. Díky tomu mohou obyvatelé nízkoenergetického domu dýchat čistý čerstvý vzduch bez alergenů.

Jak již z minulých článků víme, vysoká vlhkost je nebezpečná pro naše zdraví a produktivitu. Avšak nejen vysoká vlhkost je “zabijákem” Vašeho zdraví a produktivity. Vysoká teplota, koncentrace CO2 a VOC jsou také “škůdci”, kteří Vás připravují o produktivitu, zdraví a pohodu. Kdo by přece chtěl pracovat v kanceláři nebo bydlet v domě, kde je špatný vzduch a nepracuje či nežije se mu kvůli tomu zrovna nejlíp? Tým Luftio, který navrhl a zprovoznil zařízení na měření těchto složek vzduchu (teplota, tlak, vlhkost, CO2, VOC), Vám tímto pomůže dýchat zdravější vzduch. To vše díky pravidelným vyhodnocením složek vzduchu ze zařízení a radám, jak zlepšit Vaše ovzduší.

 

Z jiného hlediska je stavba nízkoenergetických domů trend, který se do budoucna vyplatí, díky jeho ekologické nezávadnosti a úspornosti celkových energií. Navíc dle Evropské směrnice o energetické náročnosti se budou moci stavět v blízké době jen budovy s nízkou energetickou náročností. Sice stavba nízkoenergetického domu je o 15 % dražší než stavba běžného domu, ale právě zde je nutno zvážit budoucnost Vašeho domu, ekonomické i ekologické hledisko, a především Vaše zdraví!