Plusový neboli aktivní dům

Mluvili jsme již o nízkoenergetických, pasivních a nulových domech. Tudíž dnes přichází na řadu poslední typ energeticky úsporných budov a tím je plusový neboli aktivní dům. Čím se od ostatních typů liší? Jeho schopností, která mu umožňuje vyrábět více energie, než samotný dům spotřebuje. Roční spotřeba tepla na vytápění je tedy 0 kWh/m2. Ale jak toho může samotný plusový dům docílit? Zjednodušeně svou konstrukcí a tím, že využívá obnovitelné zdroje energie prostřednictvím solárních kolektorů, fotovoltaických panelů, větrných a vodních elektráren nebo geotermálních vrtů. Plusový dům bere ohled na ekologii a Vaše zdraví, jelikož nezanechává uhlíkovou stopu a díky své konstrukci eliminuje vlhkost a CO2 ve Vašem domě. 

Nejúspornější a nejvýhodnější typ energeticky úsporných budov

Plusový dům je stavba, která dokáže vyrobit více energie, než se spotřebuje za běžného provozu. Díky tomu je její roční spotřeba na vytápění nulová (0 kWh/m2). Jak toho ale může plusový neboli aktivní dům dosáhnout? Zaprvé svou konstrukcí a zařízeními, které jsou obdobné jak u pasivních domů. Máme tedy na mysli dokonalou izolaci, vzduchotěsnost domu, rekuperaci (řízená výměna vzduchu), kompaktnost, využívání tepelných zisků z budovy, orientaci stavby ke Slunci a světovým stranám. 

Plusový dům využívá obnovitelné zdroje k výrobě energie. Získává ji prostřednictvím fotovoltaických článků, které se nejčastěji umisťují na boční strany střech, na které dopadají v největší míře sluneční paprsky. Dále pomocí geotermálních vrtů, větrných nebo vodních elektráren či solárních kolektorů. Díky fotovoltaickým a fototermickým panelům se přes letní období vyrobí zpravidla více energie než přes zimu. Nemusíte ji však veškerou spotřebovat, nýbrž přebytečnou můžete dodat do rozvodné sítě, kde se výkupní cena elektřiny pohybuje na cca 3x vyšší úrovni než nákupní. Tímto způsobem lze minimalizovat provozní náklady domu a ze zisků tak vytvořit pasivní příjem.

 

Plusový dům po stránce ekologické a ekonomické

Plusový dům je schopen dlouhodobého provozu bez vnějšího dodání energií. Je ekologický, jelikož nezanechává uhlíkovou stopu. Emise CO2 jsou během celého provozu domu také nulové. Jako u nulových domů, stavba plusových domů je velice nákladná, a to především kvůli všem zařízením a systémům pro výrobu a uchovávání energie. Návratnost peněz u plusových domů je však rychlejší než u nulových domů, a to právě díky schopnosti vyrábět větší množství energie.

 

Z nynějšího hlediska je stavba plusového domu jen experimentální a současný počet těchto staveb je velmi malý. Kdybychom chtěli vidět plusový dům na vlastní oči, musíme jet až do Horního Rakouska, jelikož žádný v tuzemsku zatím nemáme. 

Vaše zdraví a práce v plusovém domě

Díky moderním technologiím a zařízením (filtrace, rekuperace, využívání slunečního svitu a jeho pozitivního vlivu na Vaše zdraví) eliminuje plusový dům nežádoucí vlhkost a s tím spojenou tvorbu a růst plísní. Díky tomu je vhodný pro alergiky a astmatiky. My ale víme, že abychom měli okolo sebe čerstvý a čistý vzduch, nemůžeme sledovat jen vlhkost, protože to není jediná složka vzduchu, která ovlivňuje naše ovzduší. Totiž i nízké a vysoké hodnoty dalších složek vzduchu (CO2, VOC, teplota) mají negativní vliv na naši produktivitu, práci a hlavně zdraví!

 

Proto vzniklo Luftio. Zařízení, které měří a vyhodnocuje jednotlivé složky vzduchu. Díky tomu Vám poradí a pomůže, co a jak dělat pro lepší a zdravější ovzduší. Uvědomte si, že skoro 90 % času trávíme uvnitř, a když jej trávíme ve špatných podmínkách, tak nejen že je postihnuta naše produktivita, kognitivní schopnosti a soustředěnost, ale i zdraví, které je obzvláště v této době důležité!