Produktivita: co označuje a proč bychom se o ni měli zajímat?

Efektivní či produktivní práce. Slova, se kterými se setkal už každý z nás. Jaký mají ale smysl a co vyjadřují? Jako obecná definice produktivity se často uvádí, že produktivita je dosahování požadovaných výsledků za co nejkratší časový úsek s nejmenší námahou. Z mnoha článků se můžeme dočíst, že nejproduktivnější jsou lidé ráno a když dodržují zdravý spánkový režim. Je to ale vše, co má vliv na naši produktivitu? Co třeba ovzduší, které dýcháme nebo úroveň našeho denního stresu? 

Produktivita: co znamená a neznamená? Jak být produktivnější?

Produktivita je obecně chápána jako dosahování požadovaných výsledků za co nejkratší dobu a úsilí. Smyslem produktivity je schopnost vytěžit maximum z našeho celého dne. Jejím úkolem je vytvořit návyky, které jsou nezbytně důležité pro plnění nekonečných seznamů úkoly. Jejím heslem jsou slova: Pracuj chytřeji, ne tvrději. Nepleťte si však produktivitu se zaneprázdněností, protože to není jedno a to samé.

 

Zeptali jste se někdy sebe, proč chcete zvýšit svoji produktivitu? Jasně, chcete více volného času na věci, které Vás dělají šťastnými. Je to totiž logické, pokud dokončíte úkoly nebo dosáhnete cílů dříve, zbyde Vám čas na další cíle, jako je třeba relaxace u knihy či učení nové dovednosti. Avšak důležitou otázkou je, proč jste si tyto cíle stanovili? Jistě, pravděpodobně chcete být tou nejlepší verzí sebe sama nebo se chcete lépe starat o rodinu, komunitu nebo o životní prostředí. Když budete mít na mysli Váš účel, pomůže Vám to Vás nasměrovat. Navíc když z produktivity uděláte návyk, můžete ve svém profesním i osobním životě dosáhnout mnohem více.  

Co má na produktivitu vliv? Proč by se měla měřit?

Zamyslete se, co nejdůležitějšího je pro Vaši produktivitu? Spánek, time management, stres a co dalšího? Napadlo Vás i ovzduší, které dýcháte? V jakém prostředí se nacházíte?

Tak si to tedy rozeberme popořadě. Z průzkumů víme, že spánek je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují produktivitu. Pokud spíte nedostatečně, a to třeba  jen o 16 minut, než na co jste zvyklí, Vaše kognitivní funkce se sníží, snáze se rozptýlíte a produktivita bude pryč. Time management je dalším důležitým faktorem, který dokáže ovlivnit produktivitu, protože právě on nám může pomoci k vyšší efektivnosti času. Nezapomeňte, že i vysoká míra stresu negativně ovlivňuje Vaši produktivitu.

Teplota, tlak, vlhkost, CO2 a VOC jsou složky vzduchu, které dokáží ovlivnit naši produktivitu. Z minulých článků víme, že nejvíce produktivní jsou zaměstnanci, u kterých se na pracovišti drží teplota okolo 22 °C. Pokud jsou zaměstnanci dlouhodobě vystaveni nízké vlhkosti, vysoké koncentraci CO2 či  VOC, jejich produktivita klesá zároveň s jejich kognitivními schopnostmi. Jak tomu tedy zabránit a zajistit, aby Vaše ovzduší bylo zdravé a nezpůsobovalo Vám do budoucna žádné problémy? Luftio, nástroj pro správu kvality vzduchu, který jednotlivé složky měří, Vám poradí, jak a kdy větrat, co omezit a co naopak aplikovat, aby Váš vzduch byl zdravý. Díky němu budete produktivnější a samozřejmě i zdravější.

V dnešní době mnoho zaměstnavatelů zapomíná na důležitý ukazatel úspěšnosti firmy, a tím není nic jiného než produktivita zaměstnanců. Tím chci říct, že by se neměla brát jako samozřejmost. Někteří totiž nejsou tak produktivní, jak si jejich zaměstnavatel myslí. Když budete měřit produktivitu zaměstnanců, zjistíte, komu se věnovat a s kým radši neztrácet Váš drahocenný čas. 

Doporučuje se cvičit několikrát týdně, aby se Váš den lépe rozběhl a byli jste více produktivní. Výzkum také ukázal, že mnohem více lidí je produktivnější za dne než v noci. Z celého článku tedy plyne, že pokud budete pracovat na tom, abyste byli produktivnější a zktátíte čas, který vynaložíte na Vaše cíle či úkoly, můžete se poté soustředit i na to, co Vás opravdu zajímá.