Analýza kvality vzduchu v coworku HubHub

Je listopad, začátek opravdového podzimního počasí a zároveň konec analýzy kvality vzduchu v coworku HubHub. Po měsíčním měření se čtyřmi senzory ve čtyřech místnostech jsme našemu partnerovi zaslali finální report, čímž jsme ukončili prvotní fázi naší spolupráce. Rozhodně bychom chtěli poděkovat za možnost měřit našimi senzory v moderních prostorách s vyspělou vzduchotechnikou a zároveň za zpětnou vazbu, kterou jsme od zástupců firmy dostali. Zde bychom rádi zmínili především manažera coworku Milana Kilíka, našeho styčného důstojníka, který nám umožnil kdykoliv přístroje zkontrolovat a zároveň poradit, co a jak zlepšit z hlediska jednání se zákazníkem.

Co a jak jsme měřili?

Měřili jsme pět základních ukazatelů kvality vzduchu. A to konkrétně teplotu, vlhkost, CO2, VOC látky a tlak. Hodnoty těchto ukazatelů jsme získávali díky námi vyvinutému přístroji Luftio. Díky naší aplikaci mohli uživatelé sledovat aktuální dění v místnostech a psát zpětné vazby správci kanceláří. Správce kanceláří na druhé straně mohl kontrolovat celkovou kvalitu vzduchu a hodnotit zpětné vazby zaměstnanců, zároveň získal podklady k dalšímu řešení se správcem budovy.

Jak probíhala analýza kvality vzduchu?

Jak již bylo řečeno, měřili jsme ve čtyřech místnostech, konkrétně v “telefonní budce”, dvou zasedacích místnostech a v jednom otevřeném prostoru. Na začátek je vhodné konstatovat, že budova, v níž HubHub sídlí, má pokročilou vzduchotechniku, takže výsledky vyšly nadprůměrně dobře. I tak jsme ale narazili na pár dílčích problémů, s kterými jsme mohli pomoct.

Jedná se například o prostor “telefonní budky”. Zaznamenali jsme výkyvy v kvalitě vzduchu, především v době, kdy byla hodně vytížená a střídal se v ní jeden člověk za druhým. Tento problém jsme začali řešit s technikem firmy spravující tuto budovu a snažíme se s ním domluvit na optimalizaci kvality vzduchu v tomto prostoru. Prozatím jsme společnosti HubHub poradili, aby po hovoru delším jak deset minut dveře do místnosti nechal otevřené a tím do místnosti pustil čerstvý vzduch.

 

Po celou dobu měření jsme s našimi partnery komunikovali ať už z odborného hlediska prostřednictvím našich odborníků, tak i z podpůrného hlediska, kdy jsme zajišťovali hladký průběh a kvalitní výsledky měření. Tomu jsme se snažili pomoci i občasnými návštěvami přímo na místě.

S coworkingem HubHub jsme se také domluvili na následném procesu, kdy budeme nadále v jejich prostorách měřit kvalitu vzduchu a reportovat návrhy na zlepšení. Bylo nám také umožněno využívat jejich moderní coworkingové prostory, čehož si moc vážíme.

Tímto bychom chtěli poděkovat celému českému HubHub týmu za projevenou důvěru a podporu! Musíme zmínit i podnikatelskou soutěž pro středoškoláky Soutěž & Podnikej, díky které jsme se do kontaktu s HubHubem dostali. Díky a těšíme se na budoucí spolupráci!