Blog

Jak dokáže VOC ovlivnit Vaši produktivitu?

VOC, jinými slovy těkavé organické látky, mají zásadní dopad na produktivitu zaměstnanců. I když se to nezdá, špatná kvalita ovzduší s VOC mohou způsobit i vážné zdravotní komplikace.

Z čeho se skládá vzduch?

Vzduch je neviditelná směs plynů, která obklopuje každého z nás. Většina z nich se vyskytuje přirozeně, ale i ve vzduchu se nachází látky, které zde nepatří a znečišťují ovzduší.

Jak správně čistit vzduch?

Ovzduší na pracovišti má větší vliv na zaměstnance, než byste si mysleli. Například dokáže snížit produktivitu, kognitivní schopnosti a zvýšit nemocnost zaměstnanců. Proto je dobré vědět, jak ho správně čistit.

Jaký vliv má CO2 na produktivitu zaměstnanců?

Britská studie potvrdila, že vysoká koncentrace CO2 na pracovišti může mít nejen vliv na produktivitu zaměstnanců, ale i na jejich kognitivní schopnosti jako je např. myšlení a paměť.